Yönlendirme Tabela

Bu tabelaları iç mekan yönlendirme tabelaları ve dış mekan yönlendirme tabelaları olarak iki gruba ayırabiliriz. Bina içi yönlendirme tabelaları kapı isimliklerinden kat planlarına kadar her türlü yönlendirme ve adlandırmada kullanılırken adres yönlendirme tabelaları ise yakın çevreden geçerli adrese doğru yön ve mesafe bilgisi içerirler.